Een zicht op de apparatenkast op het balkon van NoordNed B 3204 te Groningen, waar geen fietsen voor geplaatst mogen worden.
4 december 2002, © Niels Karsdorp

.
Kast op balkon B 3204