De ingeslagen bakcode 124.024 onder een van de deuren van 78-3224 (ex Bz 3224).
2 september 2012, © Dragoș Anoaica.

Detail 78-3224