Niels z'n Wadloper Bladzijde

Inzet van de Wadlopers

NoordNed 3222


Inzet van de Wadlopers in Nederland

De inzet vanaf 1981

De indienststelling van de Wadlopers op de noordelijke nevenlijnen geschiedde gefaseerd. Het tot dan toe gebruikelijke materieel (Plan X onverbouwd en verbouwd, en Plan U) werd geleidelijk vervangen door het nieuwe Wadlopermaterieel. Daar de lichte Wadlopers aanvankelijk nogal wat adhesieproblemen hadden, met name in de herfst door gladde bladeren op de rails, werd nog regelmatig teruggegrepen op het oude zwaardere materieel. Rond 1985 hadden de Wadlopers zo goed als het alleenrecht in het binnenlandse reizigersveroer op de noordelijke nevenlijnen.

In gebruikname van Wadlopers per lijn:

Tussen Groningen en Leer (en eventueel door naar Oldenburg en Bremem) reed Duits materieel, wat soms ook werd gebruikt voor enkele binnenlandse treinen. Bij defect aan het Duitse materieel werd soms een Nederlands treinstel Plan U ingezet naar Leer. De Wadlopers waren niet toegelaten in Duitsland.


De inzet vanaf 1990/1991

In 1990 of 1991 (Wie helpt mij aan de juiste data?) kregen de Wadlopers er een nieuwe inzet bij, en wel de doordeweekse middagspitstrein van Leeuwarden naar Heerenveen. Wegens de slechte detectering van de Wadlopers werd deze trein met ingang van 25 januari 1992 voorgegaan door een losse 6400 om het spoor wat op te ruwen en daarmee de goede detectie van de overwegen en beveiliging te garanderen. In de eerste week van februari 1992 is eenmaal zelfs een 2200 ingezet voor deze 'poetsrit'. De spitstrein werd gereden door twee DH-1 motorrijtuigen of een DH-2 tweerijtuigstel, één losse DH-1 was wegens de slechte detectie niet toegestaan. Vanaf 1 januari 1994 werd deze dienst overgenomen door het Materieel 1954.


De inzet vanaf 1997

De Wadlopers werden tot 29 mei 1999 alle nog door NS Reizigers geëxploiteerd. NS Reizigers zette de Wadlopers alleen op de noordelijke nevenlijnen in.

De drie Friese lijnen werden sinds 1997, al dan niet periodiek, geëxploiteerd door Wadlopers en . Het traject van Leeuwaren naar Sneek en Stavoren werd in 1997 gebruikt voor het beproeven van en een lightrail treinstel type TALENT in opdracht van Talbot.

In 1998 voerde NS nieuwe sneltreinen tussen Groningen en Leeuwarden in, welke onderweg alleen te Buitenpost stopten. Om deze sneltreinen mogelijk te maken was het spoor tussen Veenwouden en Grijpskerk verdubbeld, waarbij de maximum snelheid op het verdubbelde traject werd verhoogd naar 140 km/h. Daar Wadlopers slechts een top van 100 km/h hebben, werden de sneltreinen hoofdzakelijk met gereden.

Tussen Groningen en Winschoten / Nieuweschans werden naast de Wadlopers ook Plan U's ingezet. Na een verminderde inzet van Plan U eind 1998, kwamen deze treinstellen begin 1999 weer terug. Op dit traject reed tussen Groningen en Leer een Duits treinstel van het type 624/634. Op de twee Noord-Groninger lijnen hadden de Wadlopers het alleenrecht in de reizigersdienst. In 1997 werden door de verbouwingen aan de Wadlopers enkele keren Plan U's ingezet. Door materieelverschuivingen werden in het voorjaar van 1999 ook Plan U's in de spitstreinen tussen Groningen en Roodeschool ingezet, welke soms ook de reguliere treinen reden en een enkele keer ook naar Delfzijl.


De inzet in Friesland vanaf 1999

Per 24 mei 1998 zou de exploitatie van de drie Friese nevenlijnen worden overgenomen door NoordNed. NoordNed was een samenwerkingsverband tussen NS Reizigers, de Veonn Groep (de busmaatschappij in Friesland en Drente) en Rederij Doeksen (de rederij tussen Harlingen en de Waddeneilanden Vlieland en Terscherlling). NoordNed zou het gehele regionale openbaar vervoer in de provincie Friesland gaan verzorgen. Wegens omstandigheden, waaronder ontevredenheid onder het personeel, werd de startdatum een jaar uitgesteld. In september 1998 werd de Veonn Groep overgenomen door Arriva. Arriva werd hierdoor een partner in NoordNed.

Per 30 mei 1999 werd het regionale openbaar vervoer in de provincie Friesland overgenomen door NoordNed. NoordNed heeft hiervoor een deel van het Wadlopermaterieel van NS Reizigers geleasd, te weten de 3106, 3111-3119 en 3222-3231. NoordNed had aanvankelijk geen belang bij de 'onbetrouwbare' . Deze laatste werden door NS Reizigers noodzakelijk geacht voor de sneltreinen tussen Leeuwarden en Groningen. NoordNed zou de sneltrein met Wadlopers gaan exploiteren. Uiteindelijk werd toch overeengekomen dat NoordNed voor de sneltreinen vier 3446-3449 kreeg toegewezen.
Merkwaardig genoeg werd de stoptreindienst op Groningen - Leeuwarden op de eerste dag van NoordNed grotendeels met geëxploiteerd.

Nadat bleek dat het regelmatig voor kwam dat er reizigers op de perrons achter bleven, door de inzet van te korte treinen, werd het materieelpark van NoordNed in de periode van januari tot mei 2000 uitgebreid met de 3101 en 3102.


De inzet in Groningen vanaf 2000

NS Reizigers wil graag van de verliesgevende nevenlijnen af. De twee onrendabele lijnen in de provincie Friesland (de lijn Leeuwarden - Groningen was wel rendabel) waren per 30 mei 1999 over genomen door NoordNed. Voor de drie Groninger lijnen (Groningen - Roodeschool, Groningen - Delfzijl en Groningen - Leer!) werd besloten dat NS Reizigers deze lijnen aan de zou provincie overdoen. De provincie mocht dan bepalen wie deze lijnen mocht gaan exploiteren. De drie lijnen werden openbaar aanbesteed. Enkele gegadigden waren NoordNed, VSN-1 (Verenigd Streekvervoer Nederland) en CGEA (waartoe Lovers Rail behoorde). Arriva (partner in NoordNed) had ook al het stads- en streekbusvervoer in Groningen in exploitatie.

Uiteindelijk heeft NoordNed de consessie voor de Groninger lijnen, ingaande 28 mei 2000, in de wacht gesleept en werd daarmee een van de grootste regionale openbaar vervoersmaatschappijen in Nederland. In tegenstelling tot Friesland waren in Groningen geen buslijnen bij NoordNed in exploitatie gegaan. Ook voor de Groninger lijnen gold dat voor de exploitatie materieel van NS Reizigers werd geleased, met name Wadlopers, te weten de 3104-3105, 3107-3110, 3201-3206 en 3211-3221. De tijdelijk gebruikte stellen 3101 en 3102 keerden weer terug naar NS Reizigers. Ter aanvulling, wegens vele defecten aan de Wadlopers, heeft NoordNed op de Groninger lijnen, met name naar Winschoten en Nieuweschans, ook Plan U ingezet.

Een van de eisen van de provincie Groningen was dat er eerste klas in de treinen aanwezig diende te zijn. Omdat de Wadlopers niet over eerste klas beschikten, werd een aantal stellen door Arriva in Leeuwarden voorzien van eerste klas. Bij deze interieurwijziging werd tevens de capaciteit in de tweede klas vergroot door de stoelen dichter op elkaar te plaatsen waardoor er een aantal stoelen extra geplaatst kon worden. De door NS gecreëerde 'pleinen' met klapzittingen werden weer voorzien van gewone stoelen. De eerste klas onderscheidde zich van de tweede klas door een andere (groene) kleur stoffering van de stoelen en de plaatsing van stoelen in vis-a-vis opstelling. De tweede klas in deze Wadlopers werd geheel in zogenaamde coach opstelling uitgevoerd met blauwe bekleding. Dit betrof de stellen 3114-3119, 3201-3206 en 3211-3221.


De inzet in Overijssel vanaf 2000

NoordNed dacht de noordelijke nevenlijnen met minder materieel te kunnen exploiteren. Nadat NoordNed per 30 mei 1999 de Friese lijnen ging exploiteren kwam NS Reizigers ruimer in het materieel te zitten voor de exploitatie van de Groninger lijnen. Nadat NoordNed per 28 mei 2000 ook de Groninger lijnen ging exploiteren hield NS Reizigers drie eentjes (3101-3103) en vier tweetjes (3207-3210) over, welke een nieuw inzetgebied kregen tussen Zwolle en Kampen. Dit was tevens de eerste reguliere inzet van het Wadlopermaterieel buiten de noordelijke provincies. De vier tweetjes gingen in de zomer van 2000 alsnog naar NoordNed, waarna de motorrijtuigen bij NS Reizigers overbleven. De inzet tussen Zwolle en Kampen werd aangevuld met . In april 2002 beschikte NS Reizigers over voldoende (door de terugkeer van tijdelijk aan Syntus verhuurde stellen) voor de exploitatie van Zwolle - Kampen, waarna de Wadlopers 3101-3103 werkloos in Zwolle achterbleven. NoordNed voelde er niets voor om deze stellen ook te leasen. In Zwolle stonden de stellen blijkbaar in de weg, vandaar dat de 3102 in Groningen werd geplaatst en de 3101 en 3103 te Arnhem Berg werden gestald.


De inzet in Twente vanaf 2002

De stalling van de 3101 en 3103 te Arnhem Berg deed menigeen al vermoeden van een mogelijke inzet door Connexxion/Syntus tussen Almelo en Mariënberg. Een sterk argument hierbij betrof de aanwezigheid van ATB-NG in de Wadlopers en ATB-NG op het baanvak. De geruchten werden echter meerdere malen door de verschillende partijen ontkend. O.a. door de regio Twente, de opdrachtgever voor de exploitatie op het traject tussen Almelo en Mariënberg. Na 'valse' beloftes van de consessiehouder Connexxion over de aanschaf en inzet van splinternieuw Lightrail materieel was de regio Twente tegen de inzet van het al 20 jaar oude Wadlopermaterieel. Uiteindelijk was in juli 2002 de kogel door de kerk en zou het personeel vanaf 22 augustus worden opgeleid voor het rijden met Wadlopers. Per 1 september 2002 moest de inzet van twee Wadlopers, de 3101 en 3103, tussen Almelo en Mariënberg aanvangen. 's Ochtends zouden beide stellen gekoppeld rijden en 's middags los.

Zoals viel te verwachten is de inzet van de Wadlopers tussen Almelo en Mariënberg niet op 1 september 2002 van start gegaan. De ingangsdatum werd via 23 september verschoven naar 7 oktober 2002. Op 1 september 2002 werd wel bekend dat de contracten waren getekend. Vervolgens werd begonnen met het opleiden van het personeel op de Wadlopers. Dit gebeurde bij NoordNed rond Groningen. In tegenstelling tot eerdere berichten ging het om de 3101 en 3102. Alle drie de stellen 3101-3103 bevonden zich in Onnen (of Groningen). Als eerste heeft NedTrain Onnen de opdracht ontvangen om de 3102 voor Connexxion een onderhoudsbeurt te geven, waarna de 3101 snel volgde. Beide stellen werden enigszins aan de huisstijl van Connexxion aangepast: de reclamebanen en deuren werden Connexxion-groen. Verder maakten de NS-logo's uiteraard plaats voor Connexxion-logo's. Vanwege het grotere logo van Connexxion werd het treinstelnummer naar links verplaatst.

Uiteindelijk ging de inzet per 7 oktober 2002 tussen Almelo en Mariënberg dan toch van start. Lang heeft de inzet van twee Wadlopers in eerste instantie niet geduurd. Op 11 oktober 2002 was de 3101 reeds betrokken bij een botsing. Nadat het stel weer hersteld was kwam deze weer in dienst.

De regio Twente vond de naam "Wadloper" niet geschikt voor een trein die tussen Almelo en Mariënberg pendelde. Na het uitschrijven van een 'prijsvraag' voor een nieuwe naam is de naam "Veenexxpres" als winnaar uit de bus gekomen. Deze naam werd ook op de zijwanden van het materieel aangebracht.

Op 26 mei 2007 kwam er een eind aan de inzet van de twee Veenexxpressen door Connexxion tussen Almelo en Mariënberg. Per 27 mei 2007 wordt deze lijn door Syntus met twee Twents rode bediend.


De inzet in Friesland en Groningen vanaf 2003 en 2005

Vanaf februari 2003 werd de overgebleven Wadloper 3103 alsnog aan het materieelpark van NoordNed toegevoegd.

Voor de nieuwe concessies voor de treindienst op de noordelijke nevenlijnen in Groningen en Friesland, ingaande op 11 december 2005, besloot Arriva om onder de eigen naam in te schrijven en de naam NoordNed te laten vervallen. Arriva was al volledig eigenaar van NoordNed. De nieuwe concessies werden aan Arriva gegund. Aan het materieel wijzigde weinig. Alleen de 3229 werd van twee Arriva logo's voorzien, de rest van het materieel behield de oude NoordNed logo's, of in het geval van de 3103 zelfs nog de oude NS logo's! Een onderdeel van de nieuwe concessie was de bestelling van nieuw materieel. In de tijd tussen de bestelling en de levering van het nieuwe materieel, mocht nog met ouder materieel gereden worden. Arriva bestelde voor de noordelijke nevenlijnen -materieel bij Stadler in Zwitserland.


De inzet in Friesland en Groningen vanaf 2006

Vanaf augustus 2006 stroomde het nieuwe -materieel voor Arriva binnen, welke vanaf november 2006 in de reizigersdienst tussen Groningen en Leer werd ingezet, waarbij ook de nieuwe bijnaam "" bekend werd gemaakt. Naarmate er meer beschikbaar kwamen verdreven ze ook de Wadlopers uit de binnenlandse dienst tussen Groningen en Nieuweschans. Vanaf 10 december 2006 werden de Wadlopers tussen Leeuwarden en Harlingen Haven verdreven door de nieuwe . Het vrijgekomen Wadloper materieel keerde terug naar NS Financial Services Company en werd vanaf 10 december geleasd door Veolia.

Om voldoende Wadlopers vrij te maken voor Veolia werd de levering van de nieuwe begin 2007 opgeschroefd. De verdrongen vervolgens de Wadlopers nagenoeg tussen Groningen en Leeuwarden, gevolgd door de lijnen van Groningen naar Roodeschool en Delfzijl omstreeks april 2007. Nadat Veolia over genoeg materieel beschikte, werden de resterende bij Arriva overbodig geraakte Wadlopers terzijde gesteld en opgeslagen in een loods te Amersfoort. Een aantal stellen werd in Zwolle rijvaardig achter de hand gehouden.

In juli 2007 kwam er na bijna 26 jaar een eind aan de inzet van Wadlopers in Waddenprovincies Groningen en Friesland. Als laatste traject werd op Leeuwarden - Stavoren op 9 juli definitief afscheid genomen van de Wadloper en vervangen door . Op de andere trajecten werden al eerder ingezet. In verband met de rustigere vakantieperiode zet Arriva kortere treinen in, waardoor er genoeg en beschikbaar waren voor de dienst op alle lijnen.


De inzet in Gelderland en Limburg vanaf 2006

Per 10 december 2006 werd de treindienst op de Maaslijn tussen Nijmegen in Gelderland en Roermond in Limburg uitgevoerd door Veolia. Voordat het nieuw bestelde materieel werd afgeleverd, heeft Veolia met bij Arriva vrijgekomen Wadlopers gereden. Omdat de Maaslijn niet bepaald in de buurt van de Wadden lag, kregen de Wadlopers voor de Maaslijn bij Veolia de passender naam "Maashopper", welke echter niet op het materieel werd aangebracht. Ook voor de Maaslaan gold dat het materieel over eerste klas diende te beschikken. De voormalige Groninger stellen van Arriva hadden reeds een eerste klas. Bij de voormalige Friese stellen van Arriva werd bij Veolia een eerste klas gecreëerd door een aantal hoofdsteunen te vervangen door rode exemplaren. Opmerkelijk was dat dit bij de tweewagenstellen in de andere bak gebeurde dan waarbij Arriva de eerste klas in had aangebracht.

Sinds 10 december 2006 beschikte Veolia over de Maashoppers 3103, 3105-3108, 3110, 3111, 3114, 3117-3119, 3208, 3222, 3224 en 3227. Het materieel werd aan de buitenkant voorzien van Veolia logo's over de oude NoordNed logo's heen. Om en nabij 11 januari 2007 kwamen daar nog de 3210, 3223 en 3231 bij. Per 12 februari 2007 gevolgd door de 3207, 3225 en 3226. Rond 11 maart 2007 sloten de 3202, 3218, 3228 en 3230 de geplande overgang van Arriva Wadlopers naar Veolia Maashoppers af.
Toch bleek dit niet de laatste overdracht naar Veolia te zijn. Rond 11 april 2007 werd de 3219 overgedragen aan Veolia, waarbij het stel niet direct is voorzien van Veolia logo's maar nog enige tijd getooid met de oude NoordNed logo's heeft gereden.

In juli 2007 kreeg Veolia tijdelijk de beschikking over twee extra stellen om het grote aantal reizigers rond de Nijmeegse Zomerfeesten en wandelvierdaagse te kunnen vervoeren. Deze stellen zijn vrijgekomen door het afstoten van de Wadlopers bij Arriva. De 3212 en 3217 zijn tijdelijk bij Veolia ingezet geweest.

Ter vervanging van de op 5 september 2007 beschadigde 3227, werd het materieelpark van Veolia op 24 september 2007 versterkt met de 3203, welke in Zwolle stond opgesteld. Gezien de nog korte tijd voor de instroom van nieuw materieel, is de 3203 niet meer voorzien van Veolia logo's.

Eind november 2007 waren er voldoende nieuwe (Veolia's naam voor het materieel) geleverd en beschikbaar voor de dienst, dat de eerste Maashoppers konden uitstromen. Op 30 november werden de 3202, 3203, 3207, 3208, 3219, 3223, 3224, 3225, 3230 en 3231 teruggegeven aan NS Financial Services. Op 21 december 2007 volgden de 3210 en 3228, op 31 januari 2008 de 3103, 3114, 3119, 3218, 3222 en 3226, op 14 februari 2008 de 3105, 3110, 3111 en 3117, en tot slot de 3106, 3107, 3108 en 3118 op 28 februari 2008. Via Zwolle werden deze stellen ook bij de loods te Amersfoort of op de Dijksgracht te Amsterdam opgeborgen.


Inzet van de Wadlopers in het buitenland

De inzet in Polen vanaf 2010

In 2009 werden door Poznań / Sigma Tabor de Wadlopers 3102, 3206, 3207, 3219, 3225 en 3231 aangekocht en overgebracht naar Poznań, waar de stellen zijn gereviseerd. De stellen behielden de NS nummers en kregen de aanduiding "DH-" voor het nummer. Begin juni 2010 werden de stellen DH-3102 en DH-3206 overgebracht naar Chojnice. Vanaf 11 juni 2010 werden deze Wadlopers voor het eerst in de reizigersdienst in Polen ingezet. In opdracht van Poznań werden de DH-3206 en DH-3101 door de (de voormalige regionale divisie van de nationale spoorwegmaatschappij , maar sinds 2009 volledig zelfstandig) ingezet op de lijnen van Chojnice naar Tczew en naar Piła Główna. Daarnaast waren de stellen sporadisch ook op de lijnen van Chojnice naar Szczecinek of naar Kościerzyna, alsook tussen Tczew en Starogard aan te treffen.

Vanaf 5 september 2010 werd de DH-3219 als derde Wadloper in Polen ingezet tussen Ostrołęka en Tłuszcz door . Op 21 februari 2011 kwam hier door een aanrijding een einde aan. Sindsdien werd het stel vervangen door ander materieel. Tot 28 maart 2011 heeft het beschadigde stel bij het depot in Tłuszcz gestaan, waarna het stel werd teruggegeven aan Sigma.

Op 30 oktober 2010 werd het materieelpark van de uitgebreid met de DH-3207 en DH-3231. Deze stellen werden met name ingezet van Szczecinek naar ondere andere Słupsk en Chojnice. Daarnaast werd ook wel tussen Słupsk en Ustka en tussen Piła Główna en Wałcz gereden, vaak in een gemengde omloop met Pools materieel.

De laatste uitbreiding van het Wadlopermaterieel van betrof de van de schade herstelde DH-3219 in april 2011. Hierbij was het stel, evenals de overige Wadlopers van , naast het nummer DH-3219 ook voorzien van het nummer SN83-004.

De stellen in gebruik bij de zijn naast de nummers van Sigma Tabor ook opgenomen in de nummering, met serie SN82 voor het eentje en SN83 voor de tweetjes.

Sigma nummerPools nummerIngezet doorInzet vanafInzet t/m
DH-3102SN82-00111-06-201008-12-2012

Sigma nummerPools nummerIngezet doorInzet vanafInzet t/m
DH-3206SN83-00111-06-2010 -10-2012
DH-3207SN83-00230-10-2010 -10-2012
DH-3231SN83-00330-10-2010 -10-2012
DH-3219  05-09-201028-03-2011
DH-3219SN83-004 -04-201108-12-2012

In Polen zijn de Wadlopers door op de volgende lijnen ingezet geweest:

En door op de volgende lijn:

Vanaf oktober 2012 kwam er een eind aan de inzet van de Wadlopers bij , waarna het materieel vanaf de dienstregelingswissel in december 2012 bij in Silezië terecht kwam.


De inzet in Argentinië en Uruguay vanaf 2011

In november 2010 kwam er bericht uit Argentinië dat de Argentijnse spoorwegmaatschappij Trenes de Buenos Aires (TBA) geïnteresseerd bleek te zijn in de aankoop van meerdere stellen. In januari 2011 kwam een delegatie uit Argentinië naar Amersfoort om de stellen te inspecteren en een selectie te maken. Een tiental tweetjes werd geselecteerd om via Antwerpen naar Buenos Aires te worden verscheept. Aanvankelijk was men van plan om deze stellen tijdens een revisie aan te passen naar 1667 mm breedspoor en voorzien van een tussenbak uit een Spaans RENFE treinstel type 593. Hiertoe werd de 3217 in december 2011 aangepast en verlengd met tussenbak 593-042.

Een tweede plan betrof de reactivering van de normaalspoorverbinding tussen Argentinië en Uruguay. Hiertoe behoefden de Wadlopers niet te worden voorzien van breedspoordraaistellen. Op 29 augustus 2011 werd na ruim 25 jaar de internationale treindienst tussen Concordia in Argentinië en Salto in Uruguay weer hersteld. Deze verbinding werd in 1982 geopend na de voltooiing van de brug "Puente Salto Grande" over de rivier "Río Uruguay" en in 1985 alweer gesloten na blokkering door stakend spoorwegpersoneel. De verbinding tussen Buenos Aires in Argentinië en Paso de los Toros in Uruquay werd sinds 29 augustus 2011 onderhouden met de uit Nederland overgenomen Wadlopers, welke hun oorspronkelijke NS nummers hebben behouden. De eerste ingezette Wadlopers waren de 3201 en 3221. Het was de bedoeling dat de verbinding wordt doorgetrokken naar Montevideo in Uruquay. Door een ernstige treinbotsing in Once bij Buenos Aires in Argentinië op 22 februari 2012, waarbij een volle ochtendspitstrein van bij binnenkomst in het kopstation door het stootblok ramde en 51 mensen het leven lieten en meer dan 700 gewond raakten, werd de exploitatieovereenkomst van op 24 mei 2012 door de overheid beëindigd. Het materieel, personeel en de treindiensten van werden overgenomen door een joint-venture van de bedrijven Metrovías en Ferrovías onder de nieuwe naam Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGOMS) overgenomen, met uitzondering van de twee Wadloperdiensten vanuit Pilar naar respectievelijk Apóstoles in Argentinië en Paso de los Toros in Uruguay. Op 31 mei 2012 viel hiervoor ook het doek, waardoor er een eind kwam aan de inzet van de Wadlopers in Argentinië en Uruguay. De ingezette Wadlopers werden in Pilar terzijde gesteld en bleven daar staan.


De inzet in Roemenië vanaf 2012

Eind 2011 werden dertien Wadlopertweetjes gekocht door het Roemeense Transferoviar Călători (), waarvan negen bij Veolia hebben gereden en vier door Arriva zijn afgevoerd. De 3202, 3214, 3216, 3218 en 3220 zijn in het jaar 2000 door NoordNed en Arriva voorzien van eerst klas voor de inzet op de Groninger lijnen, waarbij de 3202 en 3220 ook als zodanig bij Veolia hebben gereden. De 3208, 3210, 3223, 3224, 3227, 3228, 3229 en 3230 zijn door Noordned en Arriva ingezet op de Friese lijnen zonder eerste klas. Met uitzondering van de 3229 die niet bij Veolia heeft gereden, zijn deze eind 2006 door Veolia voorzien van eerste klas door een aantal stoelen te voorzien van rode hoofdsteunen. Van al deze stellen had alleen de 3229 in Nederland geen eerste klas interieur.

Nadat de dertien stellen van 30 december 2011 tot en met 12 januari 2012 aan boord van cargovessel "HC Melina" van de Rotterdamse Waalhaven Oost naar de Roemeense haven in Constanța waren gevaren, werden de Wadlopers in verschillende transporten tot en met 25 februari 2012 via Ploiești, Brașov en Sighișoara naar Cluj-Napoca overgebracht, waar ze in de werkplaats "S.C. Remarul 16 Februarie S.A" werden aangepast voor de inzet in Roemenië. Naast een draaistelrivisie werden de stellen voorzien van een nieuwe snelheidsmeter, communicatie-apparatuur, en extra treden bij de deuren om het instappen vanaf de in Roemenië gangbare lage perrons makkelijker te maken. Inwendig werden de ramen in de reizigersafdeling voorzien van zonwerende gordijntjes en uitwending werden de stellen in de rood met witte kleurstelling van gebracht. De Nederlandse opschriften werden grotendeels vervangen door Roemeense, alleen in de apparatenkast zichtbaar achter een venster op de balkons zijn enkele opschriften niet vervangen. Zo wordt er nog altijd gewaarschuwd dat bij nulstand de telerail onder spanning blijft! Tevens kreeg elke bak een eigen uniek nummer, bestaande uit het serienummer 78 gevolgd door een volgnummer afgeleid van de NS nummers. Hierbij behield één bak het oude NS nummer en kreeg de andere bak aansluitend een lager of hoger nummer, al naar gelang het uit kwam. Alleen de ex NS 3229 werd om nummerdoublures te voorkomen van de nieuwe baknummers 78-3232 en 78-3233 voorzien. Deze nummers werden zowel op de zijwanden als op de koppen aangebracht. In 2016 of 2017 werden twaalfcijferige UIC-nummers ingevoerd, waarbij de controlecijfers wijzigden. Bij de op dat moment rond Cluj-Napoca ingezette stellen 95 53 978 3207-7+95 53 978 3208-5 (ex NS 3208) en 95 53 978 3215-0+95 53 978 3216-8 (ex NS 3216) werden de nieuwe lange nummers zowel op de koppen als op de zijwanden aangebracht. Bij de overige stellen werden de lange nummers alleen op de zijwanden aangepast en werden de nummers van de koppen verwijderd.

Behalve met tweedehands Wadlopers zet ook tweedehands uit Duitsland overgenomen treinstellen van de series 614 en 624 in.

Ex NS nummerKort nummer BzKort nummer BLang nummer BzLang nummer BOpmerkingen
320278-3202-578-3203-395 53 978 3202-895 53 978 3203-6 
320878-3207-478-3208-295 53 978 3207-795 53 978 3208-5 
321078-3209-078-3210-895 53 978 3209-395 53 978 3210-1In Roemenië Bz 78-3209 gewisseld met 78-3222.
321478-3213-278-3214-095 53 978 3213-595 53 978 3214-3 
321678-3215-778-3216-595 53 978 3215-095 53 978 3216-8 
321878-3217-378-3218-195 53 978 3217-695 53 978 3218-4 
322078-3220-778-3221-595 53 978 3220-095 53 978 3221-8 
322378-3222-378-3223-195 53 978 3222-695 53 978 3223-4In Roemenië Bz 78-3222 gewisseld met 78-3209.
322478-3224-978-3225-695 53 978 3224-295 53 978 3225-9 
322778-3226-478-3227-295 53 978 3226-795 53 978 3227-5In Roemenië Bz 78-3226 gewisseld met 78-3228.
322878-3228-078-3229-895 53 978 3228-395 53 978 3229-1In Roemenië Bz 78-3228 gewisseld met 78-3226.
322978-3232-278-3233-095 53 978 3232-595 53 978 3233-3 
323078-3230-678-3231-495 53 978 3230-995 53 978 3231-7 

Daar de stellen in de werkplaats "S.C. Remarul 16 Februarie S.A" te Cluj-Napoca werden behandeld, werd in 2012 begonnen met de inzet rond Cluj-Napoca en Oradea. Met uitzondering van het traject Cluj-Napoca - Oradea is de inzet op de andere lijnen inmiddels weer beëndigd. De diensten tussen Cluj-Napoca - Caransebeș en tussen Caransebeș - Bouțari werden op 31 december 2012 beëindigd. Ter vervanging wed op 4 januari 2013 gestart met een dienst tussen Cluj-Napoca en Deva, welke echter op 1 maart alweer werd beëindigd. Vanaf 31 januari 2013 werd de middagtrein tussen Cluj-Napoca en Bistrița Nord geschapt en per 11 april 2013 werd de gehele dienst opgeheven. Per 21 januari 2013 werd de dienst van Oradea via Băile Felix naar Cordău ingekort tot Băile Felix met vermindering van het aantal slagen van 6 naar 2. Vanaf 24 juni 2013 werd gedurende de zomervakantie het aantal slagen naar het kuuroord Băile Felix verhoogd naar vijf, en na afloop van de zomer weer teruggebracht tot 2 met een extra slag op zondag. Op 13 december werd voor het laatst naar Băile Felix, waarna de dienst door werd gestaakt. Op 1 maart 2013 verviel ook de vrijdagse en zondagse treindienst tussen Cluj-Napoca en Târgu Mureș. Tussen Cluj-Napoca en Oradea doen nog altijd twee Wadlopers, aangevuld met treinstellen 614, dienst.

In de loop van het jaar werd een tweede inzetgebied rond Ploiești gestart, waar in de loop der jaren meerdere lijnen aan de inzet met Wadlopers toegevoegd werden. Gedeeltelijk betrof het hier trajecten waarvan de exploitatie door de werd beëindigd;. Ook hier geld dat enkele trajecten inmiddels niet meer door geëxploiteerd worden. Na afname van de diensten rondom Cluj-Napoca, nam hier de inzet van de Wadlopers juist toe, zodat in dit gebied de meeste Wadlopers door worden ingezet. Voor het uitvoeren van kleine onderhoud werd in Slănic een onderhoudsput aangelegd. In Nehoiașu was een dergelijke voorziening al aanwezig.

Daarnaast werden in juli en augustus een tweetal Wadlopers gehuurd door de met een materieeltekort kampende voor de inzet tussen Bistrița Nord, Luduș en Alba Iulia. Vanaf augustus werd dit uitgebreid met een derde stel, waarna de 78-3209+78-3210 (ex 3210), 78-3226+78-3229 (ex Bz 3227+B 3228) en 78-3230+78-3231 (ex 3230) aan werden verhuurd. Aanvankelijk zouden deze drie stellen voor een periode van twee jaar gehuurd worden, maar eind 2012 kwam hier alweer een einde aan wegens problemen met de koelwaterpakkingen. Na terugkomst werd de defecte 78-3210 door een bakwisseling met de 78-3223 vervangen, waarna de combinatie 78-3210+78-3223 door op de baan kwam, en de combinatie 78-3222+78-3210 op na herstel in 2015 werd afgeleverd.

Een buitenbeentje betrof de tijdelijke inzet van Wadloper 78-3213+78-3214 (ex 3214) tussen Galați - Bărlad tussen juni en december 2014.


De inzet in Polen vanaf 2013

Eind 2012 beschikte over voldoende nieuw materieel om de van Poznań / Sigma Tabor gehuurde Wadlopers af te kunnen stoten. vond nieuw emploi voor dit materieel bij , die door het heropenen van diverse trajecten voor reizigersvervoer in Silezië dringend op zoek naar materieel was. Naast de stellen (3102, 3206, 3207, 3219 en 3231) die bij waren ingezet, werden de ook nog altijd in Paterek opgestelde stellen (3105, 3110, 3222 en 3226) opgeknapt voor de inzet door . Twee tweetjes afkomstig van behielden voorlopig grijze outfit. Twee andere tweetjes en het eentje van , alsmede de stellen uit Paterek, kregen de frisse kleurstelling van aangemeten, bestaande uit wit met lichtblauw dak en gele deuren. In tegenstelling tot bij werden deze stellen enkel van de Poolse nummers voorzien en niet meer van de voormalige Nederlandse nummers. Rond september 2013 werden de stellen, met uitzondering van de twee nog in de grijze kleurstelling, voorzien van UIC-nummers op de koppen. Hierbij kregen de tweetjes elke bak een eigen uniek nummer. Ook de twee als laatste vanuit Nederland overgebrachte 3115 en 3215 stonden op de nominatie om gemoderniseerd te gaan worden voor inzet bij , maar daar is het niet van gekomen.
Pools nummerEx NS nummerKleurstellingUIC nummer (vanaf september 2013)Inzet vanafInzet t/m
SN82-0013102Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 057-008-12-2012medio 2014
SN82-0023105Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 058-808-12-2012medio 2014
SN82-0033110Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 059-608-12-2012medio 2014
SN82-0043115??--

Pools nummerEx NS nummerKleurstellingUIC nummer BzUIC nummer BInzet vanafInzet t/m
SN83-0013206Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 062-095 51 2 810 063-808-12-2012medio 2014
SN83-0023207Grijs/rood??29-11-2012medio 2014
SN83-0033231Grijs/rood??08-12-2012medio 2014
SN83-0043219Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 060-495 51 2 810 061-208-12-2012medio 2014
SN83-0053222Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 068-795 51 2 810 069-508-12-2012medio 2014
SN83-0063225Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 075-295 51 2 810 076-0 -11-2013medio 2014
SN83-0073226Wit/lichtblauw/geel95 51 2 810 070-395 51 2 810 071-129-12-2012medio 2014
SN83-0083215???--

zette de Wadlopers in op o.a. de volgende lijnen:

Medio 2014 zette de Wadlopers aan de kant, waarna de treinen door ander materieel werd overgenomen, welke goedkoper in het gebruik bleken. De meeste stellen keerden terug naar Sigma. De SN82-002 (ex 3105), SN83-003 (ex 3231) en SN83-005 (ex 3222) waren inmiddels verkocht aan de investeringsmaatschappij


De inzet in Argentinië en Paraguay vanaf 2014

Nadat de inzet van de Wadlopers bij op 31 mei 2012 werd beëindigd, werden de 3201 en 3221 op 11 november 2014 op eigen kracht van Pilar overgebracht naar Posadas, om door het door Transporte Casimiro Zbikoski opgerichte in samenwerking met te worden ingezet op de verbinding tussen Pasodas in Argentinië en Encarnación in Paraguay. De beide treinstellen zijn in de van rood/wit naar blauw overlopende kleuren van Paraguay en Argentinië geschilderd, met op de zijkanten de namen van de beide landen. Tevens zijn de stellen vernummerd met unieke nummers per bak.

zet de Wadlopers in op het 4,2 km lange traject tussen Posadas en Encarnació met op de grens over de Santa Cruz brug over de San Roque González. De reistijd bedraagt 7 minuten en er wordt een 20 minutendienst onderhouden tussen 7 uur 's ochtends en 19 uur 's avonds. Na een geslaagde testrit op 5 december 2014 werd de opening gepland op 22 december. Echter door een juridisch geschil tussen de Paraguaanse spoorwegen en een Argentijns bedrijf op het emplacement van Encarnación werd dit uitgesteld tot 31 december, nadat op 30 december alsnog een overeenkomst werd getekend door de ministers van vervoer uit de beide landen Argentinië en Paraguay.


De inzet in Polen vanaf 2018

Nadat op 5 januari 2018 de Wadloper SN83-003 (ex 3231) kocht, werd deze vanaf augustus 2018 ingezet in de regio Podkarpacie op de lijnen vanuit Rzeszów naar Zagórz, Łupkow en Komańcza. Hiervoor werd het stel in een rode kleurstelling met gele deuren gestoken.

Op 5 juli 2019 werd ook de Wadloper SN82-002 (ex 3105) door verworven. Op 8 november 2019 gevolgd door de SN83-004 (ex 3219).

In januari 2020 werd de SN82-003 (ex 3110) aan het materieelpark van toegevoegd, in februari gevolgd door de SN82-001 (ex 3102) en SN83-005 (ex 3222), en in april door de SN83-001 (ex 3206) en SN83-007 (ex 3226). In de loop van 2020 werd ook de SN83-006 (ex 3225) door verworven, waarmee over 9 Wadlopers beschikt. Dit betreft alle Poolse Wadlopers, met uitzondering van de SN83-002 (ex 3207) en de 3115 en 3215.

heeft de opgeknapte Wadlopers geschilderd in hun eigen roode kleurstelling met een grijs diagonaal vlak, lichtgele deuren en witte opschriften. Daarnaast kregen de stellen ook een naam. Als eerste kreeg de SN83-003 (ex 3231) op 5 augustus 2018 de naam "Zbyszek".

Pools nummerEx NS nummerUIC nummerGeschilderdNaamStatus
SN82-001310295 51 2 810 057-0-10-2020MarzannaRijvaardig
SN82-002310595 51 2 810 058-8-09-2019SylwiaRijvaardig
SN82-003311095 51 2 810 059-6-04-2020WeronikaRijvaardig

Pools nummerEx NS nummerUIC nummer BzUIC nummer BGeschilderdNaamStatus
SN83-001320695 51 2 810 062-095 51 2 810 063-8--Wachtend op revisie
SN83-003323195 21 2 810 101-695 21 2 810 102-4-08-2018ZbyszekRijvaardig
SN83-004321995 51 2 810 060-495 51 2 810 061-2-06-2020MieciuRijvaardig
SN83-005322295 51 2 810 068-795 51 2 810 069-5-05-2020AndrzejRijvaardig
SN83-006322595 51 2 810 075-295 51 2 810 076-0--Wachtend op revisie
SN83-007322695 51 2 810 070-395 51 2 810 071-1-09-2021Leon Rijvaardig

In september 2021 was de SN83-007 (ex 3226 in revisie en stonden de SN83-001 (ex 3206) en SN83-006 (ex 3225) nog in de wit met blauwe kleurstelling van te wachten in Zagórz, waarvan de SN83-006 volgens de planning na het voltooien van de SN83-007 aan de beurt zal zijn.

Behalve voor eigen inzet op de verbinding tussen Sanok en Łupkow in de zomermaanden, verhuurt het materieel ook aan andere vervoerders, waar onder (sinds 2020 de nieuwe naam van ) en .

NummerIngezet doorInzet in regioInzet vanInzet t/m
SN82-001 (3102) Białystok20-02-202127-12-2021
Zielona Góra26-01-2022heden
SN82-002 (3105) Legnica04-02-202030-04-2020
Legnica07-09-202008-01-2021
Zielona Góra-10-2021heden
SN82-003 (3110) Białystok01-02-202104-07-2021
Chojnice04-07-202106-10-2021
Zielona Góra06-10-2021heden

NummerIngezet doorInzet in regioInzet vanInzet t/m
SN83-003 (3231) Legnica11-02-202030-04-2020
Legnica07-09-202008-01-2021
Białystok08-01-2021-08-2021
Chojnice-08-2021heden
SN82-004 (3219) Chojnice12-09-2020heden
SN82-005 (3222) Chojnice20-09-2020heden
SN82-007 (3226) Zielona Góra26-01-2022heden

zette de Wadlopers in op de volgende lijnen:

zette en zet de Wadlopers in op de volgende lijnen:


Overzicht van de inzet door de jaren heen

Overzicht van de trajecten waar de Wadlopers in de reizigersdienst hebben gereden:

Nederland:
* Groningen - Delfzijl 11-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 04-2007
* Groningen - Leeuwarden 03-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* Groningen - Roodeschool 07-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 04-2007
* Groningen - Winschoten / Nieuweschans 09-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 11-2006
* Leeuwarden - Harlingen / Harlingen Haven 01-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006
* Leeuwarden - Sneek / Stavoren 02-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* Leeuwarden - Heerenveen 1990/1991 t/m 12-1993
* Zwolle - Kampen 05-2000 t/m 04-2002
* Almelo - Mariënberg 10-2002 t/m 05-2007
* Nijmegen - Venlo - Roermond 12-2006 t/m 11-2007
* Nijmegen - Boxmeer ??-2007 t/m 12-2007
* Nijmegen - Venray 12-2007 t/m 02-2008

Polen:
* Chojnice - Tczew 06-2010 t/m medio 2011
* Tczew - Starogard Medio 2010
* Chojnice - Piła Główna 06-2010 t/m medio 2011
* Chojnice - Szczecinek 06-2010 t/m 10-2012
* Chojnice - Kościerzyna 06-2010 t/m medio 2011
* Gdynia - Kartuzy 26-2010 t/m medio 2010
* Ostrołęka - Tłuszcz 09-2010 t/m 02-2011
* Szczecinek - Słupsk 10-2010 t/m 10-2012
* Piła Główna - Wałcz Medio 2011
* Słupsk - Ustka Medio 2011
* Byton - Gliwice 12-2012 t/m medio 2014
* Rybnik - Pszczyna 12-2012 t/m medio 2014
* Katowice - Lubliniec 12-2012 t/m medio 2014
* Sosnowiec - Sławków 12-2012 t/m medio 2014
* Częstochowa - Lubliniec 12-2012 t/m medio 2014
* Bielsko-Biała - Wadowice 12-2012 t/m medio 2014
* Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała 12-2012 t/m medio 2014
* Czechowice-Dziedzice - Oświęcim - Katowice 12-2012 t/m medio 2014
* Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice - Cieszyn 12-2012 t/m medio 2014
* Zagórz - Rzeszów 08-2018 t/m ??-2018
* Sanok - Zgórz - Łupkow 08-2018 t/m heden (alleen in de zomermaanden)
* Legnica - Żary 04-02-2020 t/m 30-04-2020, 07-09-2020 t/m 08-01-2021
* Legnica - Kamieniec Ząbkowicki 04-02-2020 t/m 30-04-2020, 07-09-2020 t/m 08-01-2021
* Legnica - Dzierżoniów Śląski 04-02-2020 t/m 30-04-2020, 07-09-2020 t/m 08-01-2021
* Legnica - Kąty Wrocławskie 04-02-2020 t/m 30-04-2020, 07-09-2020 t/m 08-01-2021
* Legnica - Kłodzko Miasto 04-02-2020 t/m 30-04-2020, 07-09-2020 t/m 08-01-2021
* Białystok - Czeremcha 01-02-2021 t/m 03-09-2021
* Białystok - Hajnówka 01-02-2021 t/m 03-09-2021
* Chojnice - Tczew 12-09-2020 t/m heden
* Chojnice - Kościerzyna 04-07-2021 t/m 06-10-2021
* Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek 06-10-2021 t/m heden

Roemenië:
* Cluj-Napoca - Oradea 04-2012 t/m heden
* Oradea - Băile Felix - Cordău ??-2012 t/m 12-2014, per 21-01-2013 ingekort tot Oradea - Băile Felix
* Cluj-Napoca - Târgu Mureș ??-2012 t/m 02-2013
* Cluj-Napoca - Bistrița Nord ??-2012 t/m 04-2013
* Cluj-Napoca - Caransebeș 04-2012 t/m 12-2012
* Caransebeș - Bouțari 04-2012 t/m 12-2012
* Bistrița Nord - Luduș - Alba Iulia 07-2012 t/m eind 2012
* Buzău - Nehoiașu 09-2012 t/m heden
* Cluj-Napoca - Deva 01-2013 t/m 02-2013
* Ploiești Sud - Slănic ??-2013 t/m heden
* Ploiești Sud - București Nord ??-2013 t/m heden
* Buzău - București Nord ??-2013 t/m heden
* Galați - Bărlad 06-2014 t/m 12-2014
* Ploiești Sud - Măneciu 11-2014 t/m heden
* Ploiești Sud - I.L. Caragiale - Târgoviște ??-2015 t/m heden
* Târgoviște - Pietroșița 11-2015 t/m ??-2017
* Târgoviște - Titu - București Nord 06-2016 t/m ??-2017

Argentinië, Uruguay, Paraguay:
* Pilar - Paso de los Toros 08-2011 t/m 11-2011
* Pilar - Paysandú 11-2011 t/m 05-2012
* Pilar - Apóstoles 12-2011 t/m 05-2012
* Posadas - Encarnación 12-2014 t/m heden

Overzicht van de inzet van de Wadlopers bij de verschillende vervoerders:

* 3101  01-1983 t/m 01-2000   01-2000 t/m 05-2000   05-2000 t/m 04-2002   10-2002 t/m 05-2007
* 3102 01-1983 t/m 01-2000 01-2000 t/m 05-2000 05-2000 t/m 04-2002 10-2002 t/m 05-2007 SN82-001 06-2010 t/m 12-2012 SN82-001 12-2012 t/m medio 2014 02-2021 t/m 12-2021
01-2022 t/m heden
* 3103 01-1983 t/m 04-2002 02-2003 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 01-2008
* 3104 02-1983 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3105 02-1983 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008 SN82-002 12-2012 t/m medio 2014 02-2020 t/m 04-2020
09-2020 t/m 01-2021
10-2021 t/m heden
* 3106 02-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008
* 3107 02-1983 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008
* 3108 03-1983 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008
* 3109 03-1983 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3110 03-1983 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008 SN82-003 12-2012 t/m medio 2014 02-2021 t/m heden
* 3111 03-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008
* 3112 04-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3113 04-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3114 04-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 01-2008
* 3115 04-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 SN82-004 ?
* 3116 05-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3117 05-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008
* 3118 06-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 02-2008
* 3119 06-1983 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 01-2007
 
* 3201 08-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 05-2007 08-2011 t/m 05-2012 F-103+F-104 12-2014 t/m heden
* 3202 09-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 03-2007 03-2007 t/m 11-2007 78-3202+78-3203 04-2012 t/m heden
* 3203 10-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 09-2007 t/m 11-2007
* 3204 10-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 05-2007
* 3205 11-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 06-2007
* 3206 11-1981 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 SN83-001 06-2010 t/m 12-2012 SN83-001 12-2012 t/m medio 2014
* 3207 12-1981 t/m 06-2000 06-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 02-2007 02-2007 t/m 11-2007 SN83-002 10-2010 t/m 12-2012 SN83-002 12-2012 t/m medio 2014
* 3208 12-1981 t/m 06-2000 06-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 11-2007 78-3207+78-3208 10-2012 t/m heden
* 3209 12-1981 t/m 07-2000 07-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 06-2006
* 3210 01-1982 t/m 08-2000 08-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 01-2007 01-2007 t/m 12-2007 78-3209+78-3210 08-2012 t/m heden
* 3211 02-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3212 02-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 07-2007
* 3213 03-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007
* 3214 03-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 78-3213+78-3214 05-2012 t/m heden
* 3215 03-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 06-2007 SN83-008 ?
* 3216 04-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 78-3215+78-3216 05-2015 t/m heden
* 3217 04-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 07-2007 07-2007
* 3218 05-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 03-2007 03-2007 t/m 01-2008 78-3217+78-3218 06-2012 t/m heden
* 3219 05-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 04-2007 04-2007 t/m 11-2007 09-2010 t/m 02-2011
SN83-004 04-2011 t/m 12-2012 SN83-004 12-2012 t/m medio 2014 09-2020 t/m heden
* 3220 06-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 05-2007 78-3220+78-3221 ??-2012 t/m heden
* 3221 06-1982 t/m 05-2000 05-2000 t/m 12-2005 12-2005 t/m 06-2007 08-2011 t/m 05-2012 F-101+F-102 12-2014 t/m heden
* 3222 07-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 01-2008 SN83-005 12-2012 t/m medio 2014 07-2020 t/m 08-2020
09-2020 t/m heden
* 3223 07-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 01-2007 01-2007 t/m 11-2007 78-3222+78-3223 11-2012 t/m heden
* 3224 08-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 11-2007 78-3224+78-3225 04-2012 t/m heden
* 3225 08-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 02-2007 02-2007 t/m 11-2007 SN83-006 ??-2013 t/m medio 2014
* 3226 09-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 02-2007 02-2007 t/m 01-2008 SN83-007 12-2012 t/m medio 2014 01-2022 t/m heden
* 3227 10-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 12-2006 12-2006 t/m 09-2007 78-3226+78-3227 ??-2012 t/m heden
* 3228 10-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 03-2007 03-2007 t/m 12-2007 78-3228+78-3229 05-2012 t/m heden
* 3229 11-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 05-2007 78-3232+78-3233 04-2012 t/m heden
* 3230 12-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 03-2007 03-2007 t/m 11-2007 78-3230+78-3231 06-2012 t/m heden
* 3231 12-1982 t/m 05-1999 05-1999 t/m 12-2005 12-2005 t/m 01-2007 01-2007 t/m 11-2007 SN83-003 10-2010 t/m 12-2012 SN83-003 12-2012 t/m medio 2014 08-2018 t/m 08-2019
02-2020 t/m 04-2020
09-2020 t/m 01-2021
01-2021 t/m heden
 
Bij Connexxion is de naam "Wadloper" vervangen door de meer toepasselijkere naam "Veenexxpres".
Bij Veolia is de naam "Wadloper" vervangen door de meer toepasselijkere naam "Maashopper".
Bij Przewozy Regionalne droegen de stellen zowel de Nederlandse als de Poolse nummers.
Bij Koleje Śląskie droegen de stellen enkel de Poolse nummers, m.u.v. de SN83-002 DH-3207 en SN83-003 DH-3231.
Bij Transferoviar Călători heeft elke bak een eigen Roemeens nummer gekregen.
Bij Ferrocarril Internacional Casimiro heeft elke bak een eigen nummer gekregen.


De huidige situatie

Momenteel worden de Wadlopers ingezet op de volgende trajecten:


* Cluj-Napoca - Oradea (Roemenië)
* Ploiești Sud - București Nord (Roemenië)
* Ploiești Sud - Slănic (Roemenië)
* Ploiești Sud - Târgoviște (Roemenië)
* Ploiești Sud - Măneciu (Roemenië)
* Buzău - Nehoiașu (Roemenië)
* Sanok - Zagórz - Łupkow (Polen) (alleen in de zomermaanden)
* Chojnice - Tczew (Polen)
* Gorzów Wielkopolski - Zbąszynek (Polen)
* Posadas - Encarnació (Argentinië - Paraguay)


Momenteel worden de Wadlopers door de volgende vervoerders ingezet:
* 78-3202+78-3203 (ex 3202)
78-3207+78-3208 (ex 3208)
78-3209+78-3223 (ex Bz 3210+B 3223)
78-3213+78-3214 (ex 3214)
78-3215+78-3216 (ex 3216)
78-3217+78-3218 (ex 3218)
78-3220+78-3221 (ex 3220)
78-3222+78-3210 (ex Bz 3223+B 3210)
78-3224+78-3225 (ex 3224)
78-3226+78-3229 (ex Bz 3227+B 3228)
78-3228+78-3227 (ex Bz 3228+B 3227)
78-3230+78-3231 (ex 3230)
78-3232+78-3233 (ex 3229)
* SN82-001 (ex 3102)
SN82-002 (ex 3105)
SN82-003 (ex 3110)
SN83-003 (ex 3231)
SN83-004 (ex 3219)
SN83-005 (ex 3222)
SN83-007 (ex 3226)
* F-101+F-102 (ex 3221)
F-103+F-104 (ex 3201)


De Wadlopers bevinden zich op de volgende locaties:

Polen:
* 3102, 3105, 3110 (3 stellen) Ingezet door , gehuurd van
* 3115 (1 stel) Opgesteld in Katowice
Argentinië:
* 3101, 3103, 3104, 3106-3109, 3111-3114, 3116-3119 (15 stellen) Opgesteld te Buenos Aires of Zárate of Garupá
 
Polen:
* 3206, 3225 (2 stellen) Opgesteld in Zagórz, in afwachting op revisie
* 3207, 3215 (2 stellen) Opgesteld in Katowice
* 3219, 3222, 3226, 3231 (4 stellen) Ingezet door , gehuurd van
Roemenië:
* 3202, 3208, 3210, 3214, 3216, 3218, 3220, 3223, 3224, 3227, 3228, 3229, 3230 (13 stellen) Ingezet door
Argentinië/Paraguay:
* 3201, 3221 (2 stellen) Ingezet door
* 3203-3205, 3209, 3211-3213, 3217 (8 stellen) Opgesteld in Buenos Aires, Pilar, Zárate of Garupá
 
Het is mogelijk dat sommige stellen inmiddels verplaatst zijn naar een andere locatie.
Wijzigingen zijn door te geven door mij een te sturen.


Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 14 maart 2022