Niels z'n Wadloper Bladzijde

Toelating Krachtvoertuigen en Rijtuigen 1994

Wadloper in documenten


Toelating Krachtvoertuigen en Rijtuigen (TKR) 1994

Dit onderdeel bevat hoofdstuk 1.7 uit de Toelating Krachtvoertuigen en Rijtuigen (TKR) uit 1994 met betrekking tot het Wadloper materieel.


1.7 Dieselhydraulisch materieel (DH-mat)

Dieselhydraulische treinstellen:

 • 3101-3119;
 • 3201-3231.


1.7.1 NS-net

Regel
DH-mat is niet toegelaten.

Uitzondering
DH-mat is toegelaten:
 • zonder beperkingen op de baanvakken:
  • Groningen - Leeuwarden
  • Groningen - Nieuweschans
  • Groningen - Delfzijl
  • Sauwerd - Roodeschool
  • Leeuwarden - Stavoren
  • Leeuwarden - Harlingen Haven

 • met beperkingen op:
  • Zuidbroek - Veendam, max. snelheid bij laad-/losplaats Fa. Jonker: 5 km/h;
  • Groningen-Zwolle onder de volgende voorwaarden:
   • minimale samenstelling is 2 rijtuigbakken
   • alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 23.00 uur
   • niet afwijken van doorgaande sporen;

 • voor het rijden met DH-mat op de alle overige baanvakken gelden de volgende voorwaarden:
  • het rijden kan per keer door NS Reizigers Logistiek met een aanschrijving of een telegram of door NS Verkeersleiding met een tijdtafel worden geregeld. DH-mat mag op eigen kracht worden vervoerd als er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
   • minimale samenstelling 2 rijtuigbakken
   • de te berijden baanvakken moeten in de voorgaande 24 uur minimaal door 20 assen zijn bereden
   • de te berijden baanvakken moeten, gedurende de reizigersdienst, die dag minimaal één maal per uur door ander materieel dan DH materieel of ICM zijn bereden
   • het rijden is slechts toegestaan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 23.00 uur
   • er mag niet worden afgeweken van de aanschrijving en/of telegram;

  • in alle overige gevallen moet DH-mat worden beschouwd als materieel dat valt onder de categorie "voertuigen zonder de zekerheid van juiste spoordetectie". In dat geval moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
   • alle aki's / ahob's / aob's moeten voorzichtig worden bereden
   • de rijwegen moeten met geel knipperend licht worden ingesteld
   • de wissels moeten worden vastgelegd
   • de machinist moet op bestemming / achter het tegensein melden dat hij aangekomen is
   • de brugwachters, van niet door de treindienstleider beheerste bruggen, moeten worden ingelicht.
 


1.7.2 Baanvakken met baanvakvoorschrift

Regel
DH-mat is toegelaten.

Uitzondering
DH-mat is:
 • toegelaten met beperkingen op:
  • Leeuwarden - Stiens, max. snelheid op de brug over de Stienservaart 5 km/h;

 • niet toegelaten op:
  • Hoorn - Medemblik,
  • Zeeuws - Vlaanderen.
 


1.7.3 Raccordementen

Regel
DH-mat is niet toegelaten

Uitzondering
DH-mat is toegelaten op:
 • HTMU (Utrecht) sporen 49, 65 t/m 68 en 70 a/b/c.
 


1.7.4 Grensbaanvakken

Regel
DH-mat is niet toegelaten.

Uitzondering
Geen
 


1.7.5 Samenstelling

Regel
De maximale treinlengte, samengesteld uit DH-mat, is 6 rijtuigbakken

Uitzondering
Baanvak
Groningen - Roodeschool
Sauwerd - Delfzijl
max. aantal bakken
8
7
 


Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 18 december 2006