Niels z'n Wadloper Bladzijde

Wadloper 3201: 25 Jaar in Nederland

20 augustus 1981 - 20 augustus 2006

25 Jaar Wadloper 3201


Voorbereiding

Op 20 augustus 1981 arriveerde de 3201 als eerste van een nieuwe serie dieselmaterieel voor de noordelijke nevenlijnen in Nederland. Na een geslaagde jubileumviering precies 20 jaar na aankomst van het eerste stel in Nederland, werd vijf jaar later een volgend jubileum precies 25 jaar na aankomst van het eerste stel in Nederland voorgesteld. Met de aanstaande afvoer van het Wadlopermaterieel kon dit wel eens het laatste jubileum gaan worden.

De voorbereidingen voor dit jubileum werden pas laat gemaakt. Medio augustus 2006 besloten Jan Kerkstra en Niels Karsdorp om een jubileumviering te gaan organiseren. Jan nam contact op met Arriva over een mogelijke jubileumviering met de 3201 op 20 augustus 2006, precies 25 jaar nadat dit stel op 20 augustus 1981 als eerste Wadloper in Nederland aan kwam. Arriva reageerde meteen enthausiast en er werd geregeld dat de 3201 op 20 augustus 2006 beschikbaar zou zijn voor de jubileumviering. Jan regelde dat het stel mocht worden versierd met een bord, slingers en balonnen. Jan zou de versiering in de vorm van slingers en balonnen verzorgen en Niels zou een bord met tekst maken. Verder werden Tim Goorman en Rik Derks gevraagd om de koersborden van de jubileumviering in 2006 bij te werken en mee te nemen. Jan verzorgde tevens voor een informatieblad met de reden van de jubileumviering, welke in de trein zouden worden opgehangen. De jubileumviering vond plaats op het station van Leeuwarden. Later bleek dat de 3201 speciaal hiervoor uit Groningen is overgebracht. Het stel stond op spoor 5 langs het perron, waar de kop aan de Groningse zijde werd versierd met het bord en slingers en werden de koersborden van Tim aan de zijwanden opgehangen. Ook het interieur werd met slingers versierd en werden de informatiebladen opgehangen. Na een uitgebreide fotosessie voor de aanwezigen werd het stel gekoppeld met de 3446 om als trein 30229 in de reizigersdienst naar Groningen te rijden. Voor vertrek werd de versiering van de kop van de 3201 verwijderd, omdat deze tijdens de rit niet zou kunnen blijven zitten. Wel bleven de koersborden aan de trein hangen. De voor koersborden bestemde ophanghaakjes doen het na 25 jaar nog uitstekend. Beide stellen waren tijdens de rit naar Groningen toegankelijk voor reizigers. In Groningen werd de 3201 afgerangeerd en vervolgde de 3446 in de reizigersdienst tussen Groningen en Leeuwarden.


20 augustus 2006: Het jubileum

Door Jan Kerkstra

Van voorbereidingen...

Op 20 augustus 2006 was het 25 jaar geleden dat Wadloper 3201 werd afgeleverd. Om hier op gepaste wijze bij stil te staan kwam Tim Goorman in juli 2006 op het idee hier iets aan te doen, mede naar aanleiding van de festiviteiten rond een rit bij het 20-jarig bestaan, vijf jaar eerder. Omdat een concreet voorstel uitbleef, mailde ik Tim maar eens met de vraag of er nog iets moest gebeuren. "Natuurlijk", was het antwoord, waarop ik het initiatief nam en op 11 augustus een email stuurde naar de Klantenservice van Arriva, waarin ik uitlegde wat de bedoeling was en of ik een telefoonnummer of mailadres kon krijgen van iemand waarmee een en ander besproken kon worden.

Geachte Arriva,

Afgelopen dinsdag kwam in Nieuweschans het eerste nieuwe GTW-treinstel de grens over. Maar zondag 20 augustus aanstaande is het 25 jaar geleden dat dat gebeurde met Wadlopertreinstel 3201, die toen aan de Nederlandse Spoorwegen werd overgedragen. Samen met een aantal mede-treinfotografen uit Friesland en Groningen zou ik op zondag 20 augustus hier op gepaste wijze enige aandacht aan schenken. Middels een zelfgemaakt bord en met versieringen zouden we dit treinstel dan graag te Leeuwarden of Groningen willen fotograferen. Ik zou het zeer op prijs stellen indien u mij in verbinding kunt laten stellen (middels een telefoonnummer of emailadres) met de persoon die over de inzet van het spoorwegmaterieel gaat. Met hem of haar zou ik dan graag bespreken wat hiertoe de mogelijkheden zijn. Dit moet echter wel op korte termijn, aangezien het al over negen dagen is. Het spreekt voor zich dat wij als hobbyisten net als Arriva de veiligheid respecteren.

Met vriendelijke groeten,
Jan Kerkstra

Ervan uitgaande dat het "om veiligheidsredenen" wel niets zou worden, was mijn verbazing dan ook groot, toen er de volgende dag al antwoord was:

Geachte heer Kerkstra,

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Naar aanleiding van uw email berichten wij u het volgende: Een leuk idee, wij hebben uw reactie doorgestuurd naar de verantwoordelijke en hopen dat dit te realiseren is.

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Arriva Klantenservice

Na enige dagen wachten kwam er een emailtje terug van Arriva met het verzoek te bellen om een en ander te bespreken. Arriva had toen al geregeld dat het stel die dag ingezet zou worden tussen Leeuwarden en Groningen. Maar omdat acht minuten keertijd in zowel Groningen als Leeuwarden wel erg kort was om het stel te versieren en te fotograferen en omdat ook niet aan de onze fotografische "eisen" kon worden voldaan, deed Arriva het voorstel om het stel vanuit Groningen over te brengen naar Leeuwarden en op spoor 8 neer te zetten. We zouden dan tot een uur of twaalf de tijd hebben om ons uit te leven, waarna het stel dan de dienst in zou gaan. Omdat dit genoeg mogelijkheden bood, en het al behoorlijk kort dag was (het was nog twee dagen) en ik de tot op heden prettige samenwerking met Arriva niet op wilde geven, wisten we op vrijdagavond 18 augustus waar we aan toe waren en konden een aantal hobbyïsten op de hoogte gesteld worden. Ook werd de regionale pers (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân) ingelicht. Inmiddels waren al de nodige voorbereidingen in gang gezet: Tim maakte koersborden, Niels het jubileumbord en ikzelf schafte de nodige versierselen als slingers en ballonnen aan en maakte de pamfletten om aan de binnenzijde op te hangen, waarin de reizigers werd uitgelegd waarom ze in een versierde trein zaten.


...tot de dag zelf

Om iets over tien uur op zondagmorgen 20 augustus kwam ik in Leeuwarden aan waar de eerste hobbyisten al op de feestcommissie stonden te wachten. In tegenstelling tot dat wat was afgesproken trof ik de 3201 niet aan op spoor 8, maar op het gebruikelijke spoor naar Groningen, spoor 5. Hier vertelde de Arriva-medewerker die tijdens onze aktie een vieligheidsoogje in het zeil zou houden, mij dat het stel om 11:20 naar Groningen zou vertrekken. Ook dat was dus anders dan was afgesproken: we hadden nu maar een uur om te versieren en te fotograferen in plaats van de verwachte twee uren. Maar al snel zag ik de voordelen van het staan op spoor 5: we zouden het stel nu vanaf het schouwpad langs spoor 7 kunnen fotograferen, waardoor we geen last van het perron zouden hebben. Nadat rond 10:15 ook Tim en Niels waren gearriveerd konden we beginnen: ikzelf ging op de koppeling staan om de slingers en het bord op te hangen, Niels en een aantal anderen versierden de trein aan de binnenzijde en Tim legde de laatste hand aan de koersborden door het aanbrengen van plakfolie. Om kwart voor elf was iedereen klaar en kon het fotograferen beginnen. Van alle kanten werd de versierde kop vastgelegd en werden we gadegeslagen door medewerkers van de spoorwegen en verbaasde reizigers. Omdat was afgespoken dat er zonder uiterlijke versierselen gereden zou worden werd om vijf over elf begonnen de slingers en het bord weer weg te halen. De koersborden van Tim konden blijven hangen.

Om 11:20 uur vertrok het feestvarken met aan boord de feestvierders en een groot aantal reizigers achter de Buffel 3446 naar Groningen. Dit was dan de officiële verjaardagrit van de 25-jarige 3201. In Groningen werd de 3201 afgetrapt en kwam op spoor 3a terecht, met het doel daar de rest van de dag te blijven staan. Met deze aktie besefte ik mij dat Arriva dus speciaal voor ons feestje de 3201 over had gebracht van Groningen naar Leeuwarden, alweer een teken hoe leuk men ons initiatief vond. Zoals afgesproken werden de slingers aan de binnenkant ook weggehaald en werd op het perron nog met de koersborden en het feestbord geposeerd. Daarna nog even lekker eten in de Brasserie op het perron en vervolgens ging ieder zijnsweegs: via een omweg over Zwolle of Leeuwarden of rechtstreeks naar huis.

Terugkijkend: hoewel het niet helemaal gegaan was zoals vrijdag was afgesproken was het toch een zeer geslaagde dag: we kregen in Leeuwarden alle medewerking en ook in Groningen konden we ons naast de 3201 nog flink uitleven. Nog dezelfde avond had Niels de eerste foto's al gemaild en op deze enige echte Wadloper-site online gezet. Ook kreeg de mevrouw van Arriva, waarmee ik alles had geregeld, haar beloofde foto's en ze wilde zelfs proberen deze op de Arriva-site zetten. Hiermee komt dan een einde aan het feestje rond de verjaardag van de 3201 en kunnen we door de foto's nog lang nagenieten!


20 augustus 2006: Het jubileum

Door Niels Karsdorp

Nadat ik van Jan te horen kreeg dat Arriva alle medewerking verleende en het jubileum door zou gaan, besloot ik een jubileumbord met tekst te maken, welke voorop de trein zou komen te hangen. Donderdag 17 augustus ben ik naar de bouwmarkt gegaan voor de aanschaf van het materiaal, als hout, verf en plakletters. Voor een mooi resultaat diende de blank houten plaat wit geschilderd te worden en vervolgens voorzien van plakletters met de tekst: "Wadloper 3201 25 Jaar in Nederland" en de data "20-08-1981" en "20-08-2006". Nog dezelfde avond ben ik begonnen met de plank in de grondverf te zetten, zodat deze komende nacht en dag kon drogen. De volgende avond heb ik de definitieve verflaag aangebracht.
Het jubileumbord in de verf De plakletters voor op het jubileumbord
Na weer een nacht drogen kon ik op zaterdag 19 augustus beginnen met het aanbrengen van de plakletters. Omdat de voorraad zwarte plakletters ontoereikend was voor de geplande tekst, heb ik voor de tekst "25 Jaar" rode plakletters gebruikt. Na enig passen en meten om de teksten mooi gecentreerd op het bord te passen, kon ik beginnen met het daadwerkelijk opplakken van de letters. Nadat alle letters opgeplakt waren heb ik thuis een fotosessie gehouden, waarbij ik voor de grap ook een miniatuur van een Wadloper op het bord heb geplaatst.
Passen en meten Opplakken van de plakletters Opplakken van de plakletters Het jubileumbord is klaar Het jubileumbord met een miniatuur 3225

Op zondag 20 augustus was het zover, de 3201 was precies 25 jaar geleden in Nederland aangekomen. Met het bord als bagage heb ik de trein naar Leeuwarden genomen, waar de 3201 voor ons klaar zou staan. In Zwolle ontmoette ik Rik en Maurits. In Leeuwarden aangekomen stond de 3201 inderdaad zoals gepland op spoor 5. Jan en Tim waren er ook al. Jan had voor slingers gezorgd en Tim had de koersborden van het 20 jarig jubileum van 5 jaar geleden aangepast en meegenomen. Het jubileumbord werd voor de kop gehangen, samen met diverse slingers. Ook in de trein werden slingers opgehangen en werden er informatiebladen opgehangen over het jubileum. Nadat de kop versierd was, werd een fotosessie gehouden voor de aanwezigen. Om ongeveer tien over elf werd de 3201 gekoppeld aan de 3446 om in de reizigersdienst als trein 30229 naar Groningen rijden. Voor vertrek werd de kop weer ontdaan van versiering, omdat die tijdens de rit niet zou kunnen blijven zitten. Ook het bord werd verwijderd. Wel bleven de koersborden aan de trein hangen. Na aankomst in Groningen werden we door enkele reizigers nog gefeliciteerd die het informatieblad hadden gelezen, dus die zijn niet voor niets geweest. In Groningen werd de 3201 afgerangeerd van spoor 4a naar spoor 3a, waar we de versiering van het interieur weer hebben opgeruimd. De 3446 keerde vervolgde de reizigersdienst tussen Groningen en Leeuwarden. Na nog een groepsfoto naast de 3201 met het jubileumbord en de koersborden voor ons op het perron gingen we ieder ons eigen weg.


Foto's van het jubileum


Te Leeuwarden werd de kop van de B 3201 voorzien van het jubileumbord en een grote hoeveelheid slingers.

Jan gaat het jubileumbord ophangen De versierde 3201 te Leeuwarden De versierde 3201 te Leeuwarden De versierde 3201 te Leeuwarden


De zijwanden worden getooid met twee koersborden, verzorgd door Tim.

Rik en Tim voorzien de koersborden van een laag folie Tim hangt het koersbord aan de 3201 Een van de koersborden aan de 3201 Het andere koersbord aan de 3201


Behalve de buitenkant werd ook de binnenkant van de 3201 versierd met slingers.

Zelfs het toilet werd versierd Na aankomst in Groningen werd alle aangebrachte versiering weer opgeruimd


Nadat de 3201 achter de 3446 van Leeuwarden naar Groningen is gereden, werd in Groningen het jubileumbord op het perron gezet. De 3201 werd afgerangeerd naar een ander spoor, zodat er nog enkele foto's van konden worden gemaakt.

3201 te Groningen met op de achtergrond GTW 301 3201 en 3446 te Groningen, voordat de 3201 zou worden afgerangeerd 3201 te Groningen Groepsfoto met de 3201 te Groningen 3201 naar København?


Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 17 december 2007