Niels z'n Wadloper Bladzijde

Verschillende Wadlopers

Verschillen tussen de Wadlopers

Klik op de kleine foto's om deze in het groot te zienVerschillende Wadlopers in Nederland

In de loop van de jaren is er veel aan de Wadlopers veranderd. Niet alle wijzigingen zijn bij alle Wadlopers doorgevoerd. Ook bij het herstel van schade ontstonden verschillen met de rest van de serie. Daar alle Wadlopers naar respectievelijk Polen, Roemenië of Argentinië zijn geëxporteerd, betreft het hier allemaal voormalige verschillen. In de volgende overzichten is een groot aantal van de verschillende Wadlopers aangegeven:

Wat opviel was dat het grijze balkje onderaan de bak tussen de baanruimer en de deur bij de meeste tweewagenstellen rond afliep en bij de meeste eenwagenstellen schuin, aansluitend op de schuine achterzijde van de baanruimers.

Niet in deze lijst zijn opgenomen:

Verschillen bij de éénwagenstellen DH-1
Verschillen bij DH-1 in Nederland

3101 Bij de verbouwing is de kop volledig geschilderd in plaats van gepostzegeld.
Hierbij is niet gelijk de airco-installatie ingebouwd. De airco installatie werd pas later ingebouwd. De 3101 en 3102 zijn de enige Wadlopers geweest met baanruimer en grijze kop zonder airco-kasten op het dak.

Hernoemd in "Veenexxpres" en voorzien van Connexxion groene deuren en diagonalen banen.
3102 Bij de verbouwing, waarbij de baanruimer werd gemonteerd en de kop grijs werd geschilderd, is niet gelijk de airco-installatie ingebouwd. De airco installatie werd pas later ingebouwd. De 3101 en 3102 zijn de enige Wadlopers geweest met baanruimer en grijze kop zonder airco-kasten op het dak.

Hernoemd in "Veenexxpres" en voorzien van Connexxion groene deuren en diagonalen banen.
3103 Bevatte tot december 2006 als enige stel nog NS-logo's, ondanks dat dit stel bij NoordNed en sinds december 2005 bij Arriva in dienst was.

Per 10 december 2006 reed dit stel bij Veolia, en is voorzien van Veolia-logo's over de plaats van de NS-logo's.
3104 Bij de 3104 is eind jaren 1980 na een herstelling aan de zijde van het balkon met toilet de blauwe vlakken rond de frontseinen aansluitend tot aan de opening voor de koppeling geschilderd zonder geel randje.

De 3104 heeft eind 1996 tijdelijk zonder nummer op een van de koppen rondgereden. Na het herschilderen van de kop (postzegelen), mogelijk na het herstel van schade, heeft men verzuimd het nummer aan te brengen.
3106 Voorzien van Wadfietser bestickering.
3110 In 1994 volledig gespoten na een ongeval tussen Leeuwarden en Tietjerk. De koppen zijn later bij de verbouwing grijs herspoten en geel gepostzegeld in de nieuwe geel-grijze kleurstelling.
3112 Bevatte lange tijd stickers met de tekst "NS/Special Railinfrabeheer Groningen-Leeuwarden".
3115 Voorzien van Wadfietser bestickering.
3118 Bevatte lange tijd stickers met de tekst "NS/Special Railinfrabeheer Groningen-Leeuwarden".
Na verwijdering hiervan, bleven restanten van deze tekst zichtbaar.
3119 De 3119 heeft in 1999 enige tijd met een NoordNed logo op de kop gereden. Later is het logo van de kop verwijderd en is het nummer weer teruggeplaatst.
3114 - 3119 Bij NoordNed voorzien van groen beklede eerste klas stoelen voor de inzet op de Groninger lijnen.
3103,
3105- 3108,
3110 - 3111
Bij Veolia voorzien van voorzien van rode hoofdsteunen ter aanduiding van eerste klas.
3103,
3105 - 3108,
3110 - 3111,
3114,
3117 - 3119
Voorzien van Veolia logo's op een witte sticker.

Bij de 3106 is het Veolia logo aan een zijde over de fiets-stickers heengeplakt. Bij het verwijderen van de Veolia logo's is bij menig stel het onderliggende NoordNed logo mee verwijderd.

Verschillen bij de tweewagenstellen DH-2
Verschillen bij DH-2

3201 De 3201 was het laatste stel dat zonder airco-installatie en uitlaatpijpen rondreed. Wel waren de andere kasten op het dak geplaatst en waren de tyfoons verplaatst. Pas bij de vernieuwing, waarbij de baanruimer werd gemonteerd en het interieur werd aangepast, kreeg ook de 3201 de airco-installatie en de uitlaatpijpen op het dak. De 3201 is hierdoor tevens het enige tweewagenstel geweest dat geen airco-kasten op het dak heeft gehad in onverbouwde uitvoering.

Bevatte als enige Wadloper nog reclame op de reclame banen op een zijwand van de Bz.
3202 De Bz had nog blauwe ringen rond twee frontseinen. (Een restant van de oude situatie met de blauwe streepjes onder aan de koppen.)
3203 Op de kop van de Bz had de linker lamp lange tijd nog een blauwe lampekap. (Een restant van de oude situatie met de blauwe streepjes onder aan de koppen.)
3204 De B 3204 was de laatste bak, waarbij de tyfoon nog boven het cabineraam zat in plaats van de nieuwe plek onder de cabine. Nadat de 3204 terug kwam uit Haarlem, voor inbouw (en opbouw) van de airco-installatie zat de tyfoon nog boven het cabineraam. Vanuit Haarlem ging de 3204 naar Zwolle. Daar werd alsnog de tyfoon verplaatst, zodat sindsdien alle bakken de tyfoon onder de cabine hebben.

De B 3204 had het nummer op de kop hoger staan. Dit is bij de gedeeltelijke beschildering van de kop zo gebleven.
3205 Reeds voor de verbouwing waren op de kop van de B-bak haken voor de koppelingbeschermhoes aangebracht, zoals bij de in Tilburg verbouwde Wadlopers. Het rek voor het opbergen van de beschermhoes onder de kop, voor de tyfoon ontbrak bij deze bak.
3206 De B-bak bevat één afwijkend schuifraam.

3210 Het treinstelnummer op één van de koppen had een afwijkend lettertype. Dit is ook na nieuwe nieuwe kopbeschildering in 1998 zo gebleven.
3214 Vanaf de fabriek zit er een regengoot boven het cabineraam van de B-bak.

Op de kop van de Bz-bak zaten links maar twee blauwe streepjes.
3215 Op de kop van de Bz-bak zaten rechts vier blauwe streepjes.
3216 In het verleden is de 3216 bij een ongeval betrokken geweest, waarbij een groot aantal ramen zijn gesneuveld. Omdat er onvoldoende vaste ramen op voorraad waren werd de Bz-bak op één raam na voorzien van allemaal schuiframen, in de B-bak was één vast raam vervangen door een schuifraam. Inmiddels zijn de ramen weer in normale staat aangebracht. Dit gebeurde in ieder geval nog voordat de 3216 naar Haarlem ging voor inbouw van de airco.

Van mei 2004 t/m mei 2006 is de 3216 bestickerd geweest als Museumloper ter promotie van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum (NNTTM).

Na verwijdering van de stickers zijn de namen "Museumloper" gebleven.
3217 De deur naar de vouwbalg in de Bz-bak heeft nog het oude houtnerfmotief, in plaats van de nieuwe blauwe kleur.
3220 De deur naar de vouwbalg in de B-bak heeft nog het oude houtnerfmotief, in plaats van de nieuwe blauwe kleur.
3221 Op één der bakken miste het NS-logo, wel is de tekst "|Wadloper" aanwezig. Ook na de ombouw is dit zo gebleven, echter bij de overgang naar NoordNed zijn NoordNed logo's opgeplakt.
3222 Bestickerd in de huisstijl van NoordNed. Er zijn nog diverse gele resten te vinden. Zo zijn de houders voor de buitenspiegels nog geel. De stickers zijn om de lampen heen aangebracht, zodat daar ook nog het geel zichtbaar is. Eén van de lampekappen is nog steeds blauw!

De baanruimer onder de Bz is later vervangen door een geel exemplaar.

Bij Veolia is ook dit stel voorzien van Veolia logo's op een witte sticker. In tegenstelling tot de gele stellen waarbij per bak een Veolia logo zijn aangebracht, zijn hier aan een zijde op de B-bak twee Veolia logo's op één bak aangebracht.
3223 Door een tijdelijk bakwisseling met de 3211 na het ontploffen van de motor heeft de 3223 ook tijdelijk met eerste klas rondgereden. De 3223 behoorde bij NoordNed tot de Friese stellen, waarvoor geen eerste klas was vereist. De tijdelijk in dit stel geplaatste B 3211 behoorde bij NoordNed tot de Groninger stellen, welke wel van eerste klas werden voorzien. De ombouw van het interieur vond plaats ten tijde dat de B 3211 zich tijdelijk in de 3223 bevond.
3226 Bestickerd in de huisstijl van Veolia en voorzien van een tekst hoeveel maanden het nog wachten is op het nieuwe materieel.
3228 Als proef is de B-bak voorzien van gaten in de baanruimer voor de tyfoon. Inmiddels is de baanruimer weer vervangen door een exemplaar zonder gaten.
3229 Vooruitlopend op de overname van het materieelpark van NoordNed door Arriva, bij wijze van proef alvast voorzien van een Arriva logo op de een van de bakken. Op de andere bak bevindt zich nog het NoordNed logo. Per zijkant verschilt het op welke bak het Arriva logo is aangebracht.
3231 Wat opviel is dat het dak van één van de bakken goed in de verf zat en de andere niet. Dit had te maken met een bakwisseling met de 3205 na een botsing in 1985.
Er zijn/waren nog meer stellen waarbij de grijze verf op het dak het laat/liet afweten. Bij de verbouwing werd tevens het dak van een verse laag grijze verf voorzien, zodat ook deze afwijkingen tot het verleden zijn gaan behoren.

De B had aan één zijde al vanaf de fabriek een taps toelopende reclamebaan.
3201 - 3206,
3210 - 3221
Bij NoordNed voorzien van groen beklede eerste klas stoelen voor de inzet op de Groninger lijnen.
3207 - 3208,
3210,
3222 - 3228,
3230 - 3231
Bij Veolia voorzien van voorzien van rode hoofdsteunen ter aanduiding van eerste klas.
3202,
3207 - 3208,
3210,
3218,
3222 - 3228,
3230 - 3131
Voorzien van Veolia logo's op een witte sticker.

De 3203 is bij Veolia niet voorzien van Veolia logo's. Bij het verwijderen van de Veolia logo's is bij menig stel het onderliggende NoordNed logo mee verwijderd.


Verschillende Wadlopers in Polen

In Polen zijn de Wadlopers ingezet door en , waarvoor de stellen door Poznań en Paterek gereviseerd en in een grijs met rode kleurstelling gebracht. Vanaf eind 2012 gingen de Wadlopers over naar waarvoor de meeste Wadlopers een nieuwe kleurstelling van wit met lichtblauw en geel aangemeten kregen. Sinds 2018 wordt een Wadloper tweetje ingezet door in een nieuwe rood met grijze kleurstelling met gele deuren, in 2019 aangevuld met een eentje.

Voormalige verschillen in Polen
Voormalige verschillen in Polen

DH-3102SN82-001 Voorzien van de logo's van Poznań, Sigma en Tabor.
DH-3206SN83-001 Voorzien van de logo's van Poznań, Sigma en Tabor.

De baanruimer onder één van de koppen is tijdelijk vervangen door een geel exemplaar.
DH-3219  Niet voorzien van een Pools nummer.
Voorzien van de logo's van Poznań, Sigma en Tabor.
DH-3231SN83-003 De baanruimer onder één van de koppen is tijdelijk vervangen door een geel exemplaar.

Dit stel heeft, evenals de SN83-002, nimmer de blauw/witte kleurstelling van Koleje Śląskie gehad.

Huidige verschillen in Polen
Huidige verschillen in Polen

3105SN82-002 Geschilderd in de rode kleur met gele deuren van SKPL.
3207SN83-002 Nog altijd geschilderd in de grijs/rode kleuren van Sigma.
3231SN83-003 Geschilderd in de rode kleur met gele deuren van SKPL.


Verschillende Wadlopers in Roemenië

In Roemenië worden de Wadlopers ingezet door , waarbij de stellen in de huisstijlkleuren donkerrood met witte biezen en witte deuren zijn geschilderd. Bij het toepassen van de twaalfcijferige UIC-nummers in 2016 of 2017 werden de nummers op de koppen bij de meeste stellen verwijderd.

Huidige verschillen in Roemenië

320878-3207,
78-3208
De lange twaalfcijferige nummers zijn ook op de koppen aangebracht.
B 321478-3214 De regengoot boven het cabineraam van de B-bak is in Roemenië blijven zitten en half wit en half rood geschilderd.
321678-3215,
78-3216
De lange twaalfcijferige nummers zijn ook op de koppen aangebracht.
321878-3217,
78-3218
Bij een schilderbeurt is de rand rond de frontruit niet grijs maar rood geschilderd. Ook zijn de ruitenwissers rood geworden.


Verschillende Wadlopers in Artentinië

In Argentinië was het de bedoeling om de Wadlopers na omsporing in te zetten op het breedspoor. Zover is het echte niet gekomen. De eerste Wadlopers zijn door ingezet op de heropende normaalspoorverbinding tussen Argentinië en Uruguay, waarvoor drie stellen in een blauw met witte kleurstelling en promotionele opschriften zijn gebracht. Een vierde stel is na een uitgebreide revisie in de grijs/paarse kleurstelling van gebracht. Nadat de exploitatieovereenkomst met werd beëindigd kwamen de Wadlopers werkloos aan de kant te staan, totdat een tweetal stellen weer in gebruik nam op een verbinding tussen Argentinië en Paraguay.

Voormalige verschillen in Argentinië
Voormalige verschillen in Argentinië

3201 Bestickerd in de wit/blauwe kleurstelling van TBA met promotionele teksten voor de internationale verbinding tussen Argentinië en Uruguay.
3221 Bestickerd in de wit/blauwe kleurstelling van TBA met promotionele teksten voor de internationale verbinding tussen Argentinië en Uruguay.

Huidige verschillen in Argentinië
Huidige verschillen in Argentinië

3201 Bestickerd in de wit/blauwe/rode kleurstelling van Casimiro met promotionele teksten voor de internationale verbinding tussen Argentinië en Paraguay.
Bz 3203 en B 3205 Bestickerd in de wit/blauwe kleurstelling van TBA met promotionele teksten voor de internationale verbinding tussen Argentinië en Uruguay.
3204 Voorzien van de grijs/paarse kleurstelling van TBA en voorzien van een luxe interieur met airconditioning en televisieschermen.
3213 Voorzien van de grijs/paarse kleurstelling van TBA en voorzien van een luxe interieur met airconditioning en televisieschermen.
3221 Lage frontseinen in Argentinië verwijderd na herstel van botsschade.


Bestickerd in de wit/blauwe/rode kleurstelling van Casimiro met promotionele teksten voor de internationale verbinding tussen Argentinië en Paraguay.


Deze bladzijde is het laatst gewijzigd op 14 maart 2022